หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
 
 
นายบุญจันทร์ ทลาไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
โดยคิดเป็นร้อยละได้ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 65
  อาชีพปศุสัตว์ ประมาณร้อยละ 10
  อาชีพรับจ้าง ประมาณร้อยละ 20
  อาชีพด้านบริการ ประมาณร้อยละ 5
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30% เป็นพื้นที่สำหรบการเกษตร 70 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%
 
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งได้ 3 ฤดู
  ฤดูฝน เริ่มเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคม - เมษายน
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100
  มีวัด จำนวน 7 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
     
  ประเพณี
    ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
    แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน
    ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
    ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาอิสาน
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
    ประชาชนในเขตตำบลโคกสว่างได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่
เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่
 
การศึกษาในตำบล
     
  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสว่างชัยศรี
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสว่าง
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนบ้านโนนพะไล
    โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง
  โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
    โรงเรียนบ้านโคกลอย
 
การสาธารณสุขในตำบล
  ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง)
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในตำบล
  ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย จากทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองกี่
 
การคมนาคม
     
  ถนนสายหลัก ตำบลโคกสว่างมีถนนที่ประชาชนใช้สัญจร เชื่อมระหว่างตำบล ดังนี้
    ถนนลาดยาง อบจ.จากบ้านหนองนกเขา ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ถึง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ระยะทางยางประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 และถนนที่จะ
    เดินทางมาหมู่ที่ 1,2,9 และที่ทำการ อบต.เป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร
    ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท จากบ้านหนองมัน ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ถึงหมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 5,6,3,1,2 และ 9
    ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท จากบ้านไทรทอง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ต.โคกสูง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
    ถนนลูกรังจากบ้านโคกลอย-โคกล่าม ถึงบ้านบุกระสัง ต.บุกระสัง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
  ถนนสายภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ประมาณร้อยละ 20 เป็นถนนคอนกรีตประมาณร้อยละ 45 และเป็นถนนลาดยางประมาณร้อยละ 35
 
แหล่งน้ำ
     
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    น้ำ ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำประปาหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ประปาขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
    ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและ ข้อเสนอแนะ
ของประชาชน
คู่มือประชาชน
  SERVICE
แบบฟอร์ม เอกสาร
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์ : 044-666-149 โทรสาร : 044-666-149
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,031,143 เริ่มนับ 26 ต.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 080-617-2303