ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  กิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ"

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล

  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่้มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ขององค์ก

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

  งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

  การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

  ผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

  ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ตำบลคำนาด

  ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านปากช่อง หมู่ที

  ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านราษฎร์ดำเนิน ห

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบัว หมูที่ 13 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปากช่อง หมูที่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านปากช่อง หมูที่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ต่อไป
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,947 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.