ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไ

  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ พ.ศ.2561

  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้

  รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,929 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.