ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ 

ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ  


นางอมรรัตน์ ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุพรรณี เกาะโค้ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางภานุมาศ สายบุตร
ครู


นางสาวลักษณา บุบผามาโล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงนิล
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก


นางสาวกัณหา จีนกลาง
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุจรรยา ลาไธสงค์
คนงานทั่วไป


นางสาวน้ำฝน หาญสูงเนิน
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,945 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.