ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ส่วนการคลัง 

ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง  


นางวราภรณ์ ทองแถม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวพิมภัทรา เตชะตานนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นายสุวรรณ์ ทองแถม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเกียรติชัย ศิริโยธา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวดลพร สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุไร นมัสศิลา
คนงานทั่วไป
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,928 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.