ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายบาลี จอดนอก
ประธานสภา


นายเหรียญ ชารัมย์
รองประธานสภา


นายจันทร์ศรี ธรรมวัฒ
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นางสมหมาย นามวิเศษ
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายนพรัตน์ บัวลา
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นางสมหมาย ภูผานม
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นางลำใย หน่อทองหลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายบุญมี ถานะปัดโถ
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายรุ่งเรือง นามรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายชาญ ด้วงนิล
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายวิรุธ ทับหัวหนอง
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายไพศาล วินทะชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นายสวน ถ่างกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายสุรพล รัตนยงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 6


นายชัยณรงค์ จุดเทียน
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นายสุพรรณ์ ตึกกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายลือ วิเศษสังข์
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายถวรรณ์ ธรรมวัฒ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,938 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.