ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ด้านการเมือง ?การบริหาร 

ด้านการเมือง ?การบริหาร
ด้านการเมือง ?การบริหาร  

ด้านการเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

 

การบริหาร

       

         ด้านการเมือง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          จำนวน    1    คน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน    2    คน

เลขานุการคณะผู้บริหาร                       จำนวน    1    คน

สมาชิกสภา อบต.                                  จำนวน  15    คน

       

          ด้านบุคลากร

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีพนักงาน อบต. ทั้งหมด   32   อัตรา  โดยแบ่งหน้าที่ตามคำสั่งแบ่งงาน ดังนี้

2.1) สำนักงานปลัด    พนักงานส่วนตำบล  3  อัตรา   ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา พนักงานจ้าง  7  อัตรา

2.2) ส่วนการคลัง        พนักงานส่วนตำบล  4  อัตรา  พนักงานจ้าง  3   อัตรา

2.3) ส่วนโยธา             พนักงานส่วนตำบล  2  อัตรา  พนักงานจ้าง  3  อัตรา

2.4) ส่วนการศึกษาฯ    พนักงานส่วนตำบล  2  อัตรา  พนักงานจ้าง  5  อัตรา

2.5) ส่วนสวัสดิการสังคม      พนักงานส่วนตำบล  2  อัตรา

 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

  

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,943 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.