ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว

 

 

อุณหภูมิ

มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.0 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 23.4 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.6 องศาเซลเซียส

 

 

  ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ลำจักราช  ห้วยคลองเมือง  ห้วยสวายสอ  หนองละเลิงเปลือย หนองหัวช้าง และหนองพลวง

 

 

  ทรัพยากรป่าไม้

                ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง มีเนื้อที่ประมาณ 30,222 ไร่

 

 

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,949 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.