ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

หมู่บ้าน 

        จำนวน  9  หมู่บ้าน  ได้แก่

                หมู่ที่  1  บ้านโคกสว่าง                         หมู่ที่  2  บ้านโนนมะกอก

                หมู่ที่  3  บ้านตะกรุมทอง                     หมู่ที่  4  บ้านโคกลอย

หมู่ที่  5  บ้านโนนพะไล                       หมู่ที่  6  บ้านเขื่อนด่าน

                หมู่ที่  7  บ้านโคกล่าม                           หมู่ที่  8  บ้านหนองแสง

                หมู่ที่  9  บ้านไทรทอง

 

  ศาสนา 

        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด/สำนักสงฆ์  8  แห่ง  ดังนี้

                1) วัดบ้านโคกสว่าง                               2) วัดป่าไทรทอง

                3) วัดบ้านตะกรุมทอง                           4) วัดบ้านโคกล่าม

5) วัดบ้านโนนพะไล                            6) วัดบ้านโคกลอย

                7) วัดบ้านหนองแสง                             8) วัดป่าโนนพะไล

 

วัฒนธรรม

        ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ดังนี้

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีสงกรานต์ (วันครอบครัว/กิจกรรมวันผู้สูงอายุ)            

 

 

   การศึกษา

        ด้านการศึกษามี โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  โรงเรียนขยายโอกาส  2  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  ดังนี้

 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  2  แห่ง  คือ

 

โรงเรียนขยายโอกาส  2  แห่ง  คือ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  คือ

 

  กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

                1) สนามกีฬาอเนกประสงค์                  จำนวน    4    แห่ง

                2) สนามบาสเก็ตบอล                            จำนวน    2    แห่ง

                4) สนามฟุตบอล                                    จำนวน    4    แห่ง

                5) สนามตะกร้อ                                     จำนวน    7    แห่ง

                6) สนามเด็กเล่น                                     จำนวน    4    แห่ง

 

สาธารณสุข

        ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง คือ สถานีอนามัยตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านไทรทอง

 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องดับเพลิงชนิดพ่น                         จำนวน    40  เครื่อง

ตำรวจบ้าน                                             จำนวน    26  นาย

อปพร. ตำบลโคกสว่าง                         จำนวน  107  นาย

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 702,976 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.