ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสภาก่อน ซึ่งเรียกว่า สภาตำบลโคกสว่างและต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 เป็นผลให้สภาตำบลโคกสว่างเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ดวงตราองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เป็นตรา มีที่ราบสูง มีดวงพระอาทิตย์ให้แสงสว่างและมีท้องทุ่งนาซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  ร่มเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

               

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง

 

        ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่ 22 กิโลเมตร

 

        พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 54 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ  33,750 ไร่

 

          อาณาเขตติดต่อ

                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                                ด้านเหนือ               จรดตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

                                ด้านตะวันออก       จรดตำบลโคกสูง  ตำบลเย้ยปราสาท  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                                ด้านใต้                     จรดตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

                                ด้านตะวันตก         จรดตำบลสารภี  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

 

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.207.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 703,015 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.