ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150




อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน




    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      อบต.โคกสว่างได้จัดตั้ง  "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น  รักการอ่าน"  ณ  ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  21  พ.ย.  2560  เป็นต้นไปและขอประชาสัมันธ์เชิญชวนให้เด็ก&n
ประกาศงค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์...     จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก บ้านราษฎร์ดำเนิน หมูที่ 12 ตำบลคำนาดี อำเ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงงาม หมูที่ 10 ตำบลคำนาดี อำเภอ...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนา...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ที่ 4 ตำบลคำนาดี อำเ...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกล้างบ้าน-บ้านนางอาล...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหนองตาสา กว้าง 4 เมต...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายเนินงอย-บ้านนายสำรว...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายหนองมะติ่ง กว้าง 4 เ...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายดงบัง-เนินแต้ ขนาดกว...     จำนวนผู้เข้าชม 35 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการขุดขยายสระหนองเวียน ม.4 บ้านหนองผะองค์
   โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ในเขตตำบลหนองกะทิง (ม.4 บ้านหนองผะองค์)
   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านหนองเมืองต่ำ
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.10 บ้านหนองปลาไหลน้อย (นายแสวง ชำนาญจิตร-เขตตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างนนคอนกรีต ม.11บ้านหนองกะทิงพัฒนา (ม.11-ม.2)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(สภาพเดิมเป็นถนนดิน) ม.10 (ลำห้วยตะแบก)
   โครงการขุดลอกหนองเวียน หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย
   โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 (ถนน 226-ตำบลโคกกลาง)
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสมอวด สุขวิเศษ-วัดสระแร่)
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นายแปะ คิดถูก-นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ...
 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย ปีงบประมาณ  2557 ...
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 ...
 
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.2.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,555



 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.