ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     
ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ วัส...     จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองห่อข้า...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต....     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วด้านหลังที่ทำการ...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปูกระเบื้องฟุตบาทรอบอาคารอเนกประสงค์...     จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ขอเชิญประชุมผู้ประกอบกิจการภาษีโรงเรือนและที่ดิน...     จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และปร...     จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ...     จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองกะทิง
   ประกาศโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกะทิง
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่(นายสว่าง แก้วรังศรี-ตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นางเสงี่ยม คิดถูก-ทางหลวงชนบท)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (นายมาโนชย์ คะเชนรัมย์-ตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นางนกกะหริ่ง ชำนาญสืบ-ลำห้วยตะแบก)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบล (หมู่ที่ 11 - หมู่ที่2)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (นางสุกัญญา จักรสาน-หมู่ที่ 3)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสนอง อักษรวุฒิ-ตำบลห้วยแคน)
   โครงการก่องสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (หน้า ศพด.อบต.-นายบันเทิง พิมพ์อักษร)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
...
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ...
 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย ปีงบประมาณ  2557 ...
โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 ...
 
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.219.236
คุณเข้าชมลำดับที่ 693,110 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.