ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  31210  Tel : 044-666149  Fax : 044-666150

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สิบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
     
ประชาสัมพันธ์ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเรื่องการยื่นแบบรายการและการชำระภาษีประจำปี 2562...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คำนาดี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 256...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คำนาดี อันต้องเสี...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้เจ้าของโรงเรือง สิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คำนาดี ผู้มีหน...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเรื่องให้เจ้าของที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.คำนาดี ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องท...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี อำเ...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบล...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน App...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองกะทิง
   ประกาศโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองกะทิง
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่(นายสว่าง แก้วรังศรี-ตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล (นางเสงี่ยม คิดถูก-ทางหลวงชนบท)
   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ (นายมาโนชย์ คะเชนรัมย์-ตำบลผไทรินทร์)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นางนกกะหริ่ง ชำนาญสืบ-ลำห้วยตะแบก)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในเขตตำบล (หมู่ที่ 11 - หมู่ที่2)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย (นางสุกัญญา จักรสาน-หมู่ที่ 3)
   โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านสระแร่ (นายสนอง อักษรวุฒิ-ตำบลห้วยแคน)
   โครงการก่องสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง (หน้า ศพด.อบต.-นายบันเทิง พิมพ์อักษร)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เราทำดี  ด้วยหัวใจ ...
...
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ...
 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ  กู้ภัย ปีงบประมาณ  2557 ...
 
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


เราทำดีด้วยหัวใจ
เราทำดีด้วยหัวใจ  

 
สถานที่ตั้ง อบต. เป็นอย่างไร
สะอาด
ดูดี
ไปมาสะดวก
หายาก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.163.22.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 707,446 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ต. โคกสว่าง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Tel : 044-666149  Fax : 044-666150
Email : khoksawang_br@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.